Споделено

Има известна енергия, която слиза от Слънцето

Ще говорим по схемата повече във Варна. Рисунката е с любезното съдействие на Данчо (Бс) Ето и вдъхновението от Словото, но не само от този цитат:

Има известна енергия, която слиза от Слънцето. Тя е невидима. Като дойде тая енергия на Земята, женският принцип превръща тая енергия и се ражда светлината. Следователно, светлината се е родила от жената на Земята. От Слънцето чрез мъжа е дошла енергията. А пък на Земята се проявява светлина чрез жената. И във вас е същият закон: чрез вашия мозък, чрез вашата глава енергията ще дойде. А пък чрез стомашния ви мозък, или чрез тъй наречения слънчев възел тази енергия се превръща и животът почва да функционира. Човек правилно трябва да възприема Божествената енергия на Любовта и правилно да я предаде на всички същества. Да не се заражда в него каквато и да е противоречива мисъл.


Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal