Инициативи и дейности на Братството

Детски лагер 2018 г.

Братя и сестри,

Общество Бяло Братство продължава с дейностите за образованието и възпитанието на децата.

Освен работата в детска школа „Бялото кокиче“ и училище „Изгрев“, през настоящата 2018 година Общество Бяло Братство организира за пореден път летен лагер за деца. Този път ще се настаним в хотелски комплекс „Балювата къща”, който се намира на 2.5 км. от центъра на град Трявна:

http://balyuvatakashta.tryavna.biz/

Лагерът е с продължителност от 8-ми до 14-ти юли. На него са поканени всички братски деца, които се обадят (чрез родители и настойници) в сроковете за записване, обявени на сайта и Ф-бук страницата и Ф-бук групата на Братството. Общият брой деца е около 40 (от предучилищен до 12-ти клас) – без придружителиЗаписването става чрез съгласуване с ръководителите на братски групи от страната.

Линк за участие в детския лагер: 

https://goo.gl/forms/zNyO2cMRiWDERZPs2

Родители, които сами попълват он-лайн формата, съгласуват заявлението за участие в детския лагер с ръководителя на братската общност (група) от съответния град. Това е условие за разглеждане на заявката.

За София: телефони 0896669767 / 0882369240

Ще разпределим заявките според времето на постъпването им, както и на териториален принцип за цялата страна – това е практиката ни от предишни години. Заявления за участие се приемат до изчерпване на местата за лагера. Приетите деца ще получат потвърждение.

Цена за дете на летния лагер: 123 лв

Обръщаме се с молба към всички групи в страната и към всички братя и сестри, които имат възможност да подпомогнат събирането на средствата за детския лагер, да изпратят финансова помощ на сметката на Общество Бяло Братство:

BIC  UNCRBGSF

IBAN  BG 43 UNCR 9660 1060 7045 09 – Уникредит Булбанк – в лева, за детския лагер в Трявна

Ще се радваме на общата подкрепа за приложение на идеята!

Ако имате въпроси, моля пишете ни!

Да изпълним волята Божия!

Слав Славов

Председател на Братския съвет

Братски групи