Инициативи и дейности на Братството МЕЖДУНАРОДЕН БРАТСКИ ЦЕНТЪР Последни новини

„ВСИЧКИ Х 100!“ ВЕРИГА НА ПОДКРЕПА!

Международен Братски център
„Вие също като живи камъни се съграждате в духовен дом, свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Иисус Христос.“
„ВСИЧКИ Х 100!“ ВЕРИГА НА ПОДКРЕПА!
Финансова подписка за годишно индивидуално или групово дарение
Доброволно подпомагане от 100 лв за изграждане на Международния Братски Център в София.
1000 човека по 100 лв на година
Поздрави за всички приятели!
Грубият строеж на Международния Братски център в София завърши през настоящия месец февруари 2021 г. Довършителните работи по изграждането предстоят.
Може да се присъедините към НОВАТА ИНИЦИАТИВА за доброволно подпомагане и набиране на средства за плащане на вноските по ползване на безлихвения заем, за изграждане на електрическата и ВИК инсталации, вентилация и отопление, и др. етапи от предстоящите строителни дейности.
Предлагаме Ви да станете част от идеята и приложението на една светла идея!
1000 ДОБРОВОЛНИ ДАРИТЕЛИ ПО 100 ЛВ НА ГОДИНА
ДОБРОВОЛНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ – КАМПАНИЯ 2021
По-малко от 10 лв на месец и три години са необходими, за да изплатим заедно безлихвения заем от завършването на грубия строеж на сградата и да продължим напред.
Средствата от финансовата подкрепа „Всички по 100“ – Верига на подкрепа, ще бъдат ползвани изцяло за вноски по използвания безлихвен заем за изграждане на Новия Братски Център в София.
Подробни описания може да откриете в сайта на Общество Бяло Братство, в секцията “Международен Братски Център”. Там ще се публикуват актуални и подробни отчети за дарителите (поименно за Братски общности и групи по градове от България и други държави, физически и юридически лица) и събраните суми:
https://beinsadouno.org/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%85%d0%be%d0…/ – разходи, плащания и дарения.
Можете да бъдете част от 1000 доброволци, както е казано: „Като живи камъни се съграждате в духовен дом“.
Даренията се правят по банковата сметка на Общество Бяло Братство, с текст „Верига на подкрепа“:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF
PayPal превод:
На касата в Розовата къща на ул. “Генерал Щерю Атанасов” 2.
Да ни намери Господ будни и в единство! Да изпълним Волята Божия!
Братски съвет

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи