Архивни снимки на Паневритмията с Ярмила Менцлова и Мария Тодорова

Снимки на упражненията в изпълнение на Ярмила Ментцлова и Мария Тодорова, направени от фотографа Васил Искренов ок. 1950 г. по препоръка на Борис Николов за готвеното по това време издание на Паневритмията. Малко по-късно започват процесите и гоненията срещу Братството, както и конфискация на печатницата и цялата литература на Изгрева. Половин век по-късно снимките са открити във Франция и предоставени за изданието на книгата „Паневритмия“.