За дежурните групи Лятна духовна школа - Рила

Важно за дежурните групи

Важно за дежурните групи

 Осъществяват 24-часово дежурство, като застъпват в 18.00 часа, след приемане от предишната работна група. 

☼ Организират и провеждат духовните наряди за деня. 

☼ Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата.

☼ Осигуряват топла вода, която се раздава след приключването на духовния наряд до 9 часа. 

☼ Осигуряват обяд, който започва да се раздава в 13.00 часа. 

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни. 

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята, като след приключване на обяда, кухнята се измита задължително.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги свалят до определеното място за боклук до хижата, като заплащат тяхното транспортиране с коне. 

☼ Осъществяват контрол над лагера. 

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и в 15 часа. 

☼ Обядът и водата, които раздават дежурните групи се сипват само в лични съдове. Могат да се ползват по изключение от дежурните съдове и прибори за еднократна употреба. 

 

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Последни новини

Братски групи