ПРЕПОРЪЧАНО Учителя за...

Учителя Петър Дънов за себе си

Мнозина ме питат кой съм аз, защо съм дошъл на Земята. Това не е тяхна работа! Дошъл съм да изпълня Божията воля, да свърша една важна работа. Ще я свърша, както разбирам – като музикант, който свири хубаво. Дали ще бъде публиката доволна, не е важно. Който е доволен, ще ме слуша; който не е доволен, ще напусне салона и ще се върне у дома си. Аз съм дошъл на Земята да изпълня не моята воля, а волята на Онзи, Който ме е изпратил. Така е казал и Христос.

Развълнуваното море

Питат ме: „Ами ти какво правиш?“. Аз гледам какво прави Господ и се уча от Него. Бих желал всички да се учите да постъпвате така, както постъпва Бог – това е благородство, това е жест на душата.

Тесният път

Всичко, което съм поискал, аз съм го направил. Аз поисках да дойда на Земята, и дойдох. И вие сте толкова силни, колкото съм силен и аз. И вие сте поискали, и сте дошли. Следователно колкото съм силен аз, толкова силни можете да бъдете и вие. Де е вашата слабост тогава?

Синаповото зърно

Едно време, когато тръгвах от Слънцето за Земята, запитах Господа, какво да кажа на българите. Той ми отговори: Ще им кажеш: да бъдат добри, умни, честни и справедливи. …Аз дойдох в България, да кажа на българите истината, да им посоча правия път. И, вместо да ме послушат, те ме накичиха с различни епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България. От моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския народ. Ако ме питате, кой съм всъщност и какъв съм, покрай многото епитети, дадени от вас, казвам: Аз съм един екскурзиант. …Казвате: Какъв е произходът на фамилията, в която дойде? – Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като „дъно“. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето – интересно е, за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно. Горко на оня, който няма дъно! Ето защо, когато ви наричат „Дъновисти“, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно.

Като го видя Петър

Ще тръгнат да говорят за мен, че Христос съм бил. Аз не съм дал право никому да говори за мен. Нямам нищо против кой как мисли; нека всеки си мисли каквото иска, но оставете и мен свободен! Не се нуждая от реклами и съм в състояние да рекламирам себе си – ще запаля своята свещ и ще кажа: приятелю, на моята свещ можеш ли да четеш? Ще ви покажа, приятели, това малко изкуство – как да живеете. Аз съм един пътник, посетих вашата страна; няма какво да ви оставя, затова ви оставям един спомен. Но да не мислите, че съм някакво величие – затова великите хора са дошли, а сега е останала само чорбата. Учените са дошли, пророците, апостолите, Христос е дошъл и днес от сегашния свят е останала само опашката; аз се държа за опашката.

Той ги изпита

За себе си аз имам едно правило: Трябва да обичам хората! Как ще постъпват другите, това оставям настрани. За себе си, казвам, аз трябва да постъпвам тъй, както постъпва Онзи, Който е вътре в мене. И аз го зная. Когато аз върша всичко, което Той желае, аз усещам една радост и Го познавам. И всичко, което поискам от Него, всичко става. Няма нещо в живота, което аз съм пожелал, че да не е станало. И болни мога да лекувам, и на сиромаси мога да помагам. Но щом се поколебая малко, веднага силата ми изчезва тогава.

Ще се зарадва

Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаят, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за въдворяване на Царството Божие на Земята. Царството Божие няма форма. Бог говореше чрез Христа, Бог говори чрез мен! Идеите, които излагам в беседите и лекциите, са взети от Божественото. Аз съм дошъл, за да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, то е един и същ източник. Не са два източника. Но всеки Учител се различава, носи един свещен огън от Невидимия свят и какъвто е огънят му, по това се отличава.

Завеждам ви при извора

Аз съм дошъл с едно желание: Трябва да се коригират миналите поколения. Каквото добро са вложили във вас, мене това ме интересува, другите неща не ме интересуват. Доброто ме интересува. Българите имат едно предназначение от Провидението – искам да им дам подтик да служат на Бога. Ако вървят по този път, ще имат бъдеще. Ако се откажат, ще носят своите последствия.

Пътят на праведния

За мене страдание няма, за мене мъчнотии няма, за мене противоречия няма. Искам и вие като мене да намерите Тоя същия Господ!

Две лепти

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Последни новини

Братски групи