Мисъл и молитвен наряд за деня

Мисъл за 16 февруари 2019

Казвате: „Какъв смисъл имаше това, да дойде Христос на Земята и да пострада? Не можа ли той да се спаси?“. Христос разполагаше с големи сили, той можеше да се спаси. Казано е в Писанието, че Христос можеше да извика на помощ 12 легиона ангели. Само един от тия ангели разполага с такава мощна сила, че е в състояние в една нощ да изтреби 150-хилядна армия, добре въоръжена, и нито един войник да не остане от нея. Обаче въпросът не седи в това, да се изтреби човечеството. Важно е да се повдигне човечеството чрез доброто.

Молитвен наряд за деня – Събота

Добрата молитва

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята. Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.             Амин.

Песента Бог е Любов

Малката Молитва 

Господи, Боже мой, направи да видя Твоето Лице. Развесели ме заради Името Си. Благослови ме заради Милостта Си. Освети ме заради Духа Си. Въздигни ме заради Словото Си. Помогни ми заради Обещанието Си. Ръководи ме заради Истината Си. Крепи ме заради Правдата Си. И бъди благословен, Господи, всякога, защото Си благ и истинен към всички.                                Амин.   

 

Псалом 91                                                                                                                 

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
 10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.
 1. Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
 2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
 3. Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
 4. И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
 5. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
 6. Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.

Псалом 25

 1. Към Тебе, Господи, възвисих душата си.
 2. Боже мой, на Тебе уповах, да се не посрамя, да се не зарадват враговете ми заради мене.
 3. Ей всички, които чакат Тебе, да се не посрамят. Да се посрамят, които правят престъпления без причина.
 4. Покажи ми, Господи, пътищата Си. Научи ме на стъпките Си.;
 5. Води ме в пътя на Истината Си и научи ме, защото Ти Си Бог на спасението ми. Тебе чакам вес ден.
 6. Помни, Господи, милосердията Си и милостите Си, защото са от века.
 7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми да не помниш. Според милостта Си помни ме Ти, Господи, заради благостта Си.
 8. Господ е благ и прав, за това ще научи грешните на пътя Си.
 9. Ще води кротките в пътя на съд и ще научи кротките на пътя Си.
 10. Всичките Господни пътища са милост и истина на онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.
 11. Заради Твоето Име, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо.
 12. Кой е този человек, който се бои от Господа? Нему ще покаже пътя, който ще избере.
 13. Душата му ще обитава в покой и потомството му ще наследи земята.
 14. Тайната Господня е с онези, които Му се боят и завета Си ще им обяви.
 15. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади из примка нозете ми.
 16. Погледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.
 17. Скърбите на сърдцето ми се умножиха, изведи ме из утесненията ми.
 18. Виж угнетението и труда ми. И прости всичките ми грехове.
 19. Виж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавидяха.
 20. Упази душата ми и избави ме, да се не посрамя, защото на Тебе уповах.
 21. Незлобие и правота да ме съхраняват, защото Тебе чакам.
 22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.

Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Давай ни Господи знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.

Амин.

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов! (3 пъти)

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Братски групи

X