За дежурните групи

☼ Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00  до 16.00 ч. Осигуряват топла вода, която се раздава сутрин след приключването на духовния наряд. Осигуряват топла храна след 13.00 ч.

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни.

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята. Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

☼ Осъществяват контрол над лагера.

☼ Посрещат туристите и им оказват съдействие.

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и 15 часа.

☼ Организират и провеждат духовните наряди, както и съпътстващите събития.

☼ Посрещат пристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

Житен режим 2017

Начало 15 февруари 2017 г., край 24 февруари 2017 г.

100 години "Великата майка"

На 8.02.2017 г. се навършват 100 г. от цикъла беседи на Учителя пред сестри

Ден на отворени врати в училище "Изгрев"

Попитайте за всичко, което Ви интересува относно училището на Слънчевата педагогика.

Концерт на Светослав Костов

Заповядайте на 2 февруари - Концертна зала на община Шумен.

Ново видео