Общество Бяло Братство

Братството е една връзка, в която Божественото присъства.Братството е условие за идване на Любовта между хората.Учителя

Виж повече