Паневритмия

Паневритмията е уникална българска система от двигателни упражнения за здраве, изпълнявани на музика групово (по двойки, подредени в кръг) сред природата. Целта на паневритмията е да съдейства за подобряване на здравето,  стимулиране на духовното развитие и постигане на хармония на човека с природата. Тя е високоефективна практика, която се грижи едновременно за тялото и духа.

Всяко упражнение на паневритмията има основна философска идея, която е изразена чрез неговата музика, движения, наименование и текста на песента му. Авторът на паневритмията обяснява, че движенията са мълчалив говор, който трябва да се изучава и че всяко движение изразява някаква идея, някаква мисъл.

Паневритмията е създавана продължително и прецизно в продължение на 22 години (от 1922 до 1944 г.) от българския духовен учител Петър Дънов. Вече над  75 години хора от цял свят я избират за своя практика за духовно и физическо здраве като я изучават на курсове и практикуват – тя присъства в държави на петте континента. Тя е универсална двигателна практика, която може да обединява хора от различни раси, пол, възраст, националност и вероизповедания. Тя има задълбочена философска основа, което я причислява към групата на психофизическите практики за свободното време с по-комплексно въздействие върху човека, подобно на други, предимно източни, практики.

Паневритмията е една от най-приятните, достъпни и високоефективни двигателни практики за здраве и себеусъвършенстване. Чрез нея човек намира най-красивото и същественото в себе си и света, което възражда неговия живот и го изпълва с повече здраве, красота и радост.

Житен режим 2017

Начало 15 февруари 2017 г., край 24 февруари 2017 г.

100 години "Великата майка"

На 8.02.2017 г. се навършват 100 г. от цикъла беседи на Учителя пред сестри

Ден на отворени врати в училище "Изгрев"

Попитайте за всичко, което Ви интересува относно училището на Слънчевата педагогика.

Концерт на Светослав Костов

Заповядайте на 2 февруари - Концертна зала на община Шумен.

Ново видео