Лекции и беседи - история

През почти 50-годишната си дейност Учителя Петър Дънов изнася над 4000 беседи. Част от тях са отпечатани и се съхраняват в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” в София. Стенограмите на беседите се съхраняват в Централен държавен архив.

Основна част от лекциите на Учителя представлява богато книжно наследство, получено при разчитането на стенографски записи на изговорено слово.

Тематично и хронологично хилядите беседи, стенографирани и отпечатани, могат да се систематизират по следния начин:

Съборни беседи

Неделни беседи

Четвъртъчни беседи

Общ окултен клас

Младежкия окултен клас

Утринни слова

Извънредни беседи

Последно слово

 

Трите стенографки – Савка Керемидчиева, Паша Теодорова, Елена Андреева – са последователите на Учителя Петър Дънов, на които в най-голяма степен дължим възможността днес да четем неговите лекции. Винаги около него, следящи и записващи всяка негова дума, те отдават живота си на идеята да стенографират беседите и лекциите му, а след това да дешифрират стенографските си записки. Всяка беседа е предварително редактирана от тях и след проверка и одобрение от Учителя – препечатвана и съхранявана. Благодарение на техните усилия и труд Словото достига до нас.

 

Trite stenografki

Трите стенографки - Елена Андреева, Паша Теодорова и Савка Кермедчиева с Учителя

 

Ето какво пише Елена Андреева за тяхната обща работа:

Ние трите едновременно записвахме всичко, каквото Учителя говореше. Работата по дешифрирането на Словото разпределяхме помежду си с пълно разбирателство и съгласие. Ако някоя от нас изкажеше предпочитание да изработи една лекция или беседа, винаги другите с готовност се съгласяваха. За да има ред в работата, ние разпределихме Словото на Учителя на отдели: неделни беседи, школни лекции, съборни беседи, планински беседи, утринни слова, извънредни беседи – беседи, говорени от Учителя на братските празници – 22 март, Петровден, беседи пред сестрите и държани в някои други случаи. Всяка от нас имаше тетрадка за всеки отдел. И например когато Паша дешифрираше неделна беседа, тя ползваше своята тетрадка заедно с тетрадката на Савка и моята, и от трите тетрадки дешифрираше Словото. За извършената работа всяка отговаряше пред своето собствено съзнание. Никакъв контрол нямаше, имаше пълно доверие в работата на всяка. Ние бяхме приели да дешифрираме Словото и го вършехме с чувство за отговорност.

 

Учредяване на школите
 

Житен режим 2017

Начало 15 февруари 2017 г., край 24 февруари 2017 г.

100 години "Великата майка"

На 8.02.2017 г. се навършват 100 г. от цикъла беседи на Учителя пред сестри

Ден на отворени врати в училище "Изгрев"

Попитайте за всичко, което Ви интересува относно училището на Слънчевата педагогика.

Концерт на Светослав Костов

Заповядайте на 2 февруари - Концертна зала на община Шумен.

Ново видео