Концентрация

Всеки ден трябва да употребявате 10-20 минути, до половин час, със съсредоточена мисъл да размишлявате върху великото и съвършеното като идеал на своя живот. Мислете за оня идеален свят, където живеят ангелите, светиите, напредналите същества.

Учителя


Концентрацията е волев процес. Ученикът поставя една идея в ума си, в съзнанието си и се стреми неговото внимание да бъде насочено и съсредоточено само върху нея, да не се отклонява в странични мисли и идеи. Човек може да практикува концентриране при всяка работа, която извършва. При молитва например човек трябва да се концентрира така, че да мисли и преживява молитвата, която произнася. Ученият, когато се занимава със своята научна работа, също практикува концентрация. Когато се правят окултните гимнастически упражнения, човек трябва да е концентриран, да следи всяко движение и да не мисли за други неща, освен за упражнението, което прави.
Също така, когато човек диша, мисълта му трябва да бъде концентрирана в процеса на дишането - как поема въздуха, как той навлиза в дробовете и носи жизнената енергия, която прониква в кръвта, и оттам - в целия организъм. Въобще, при всяка работа, която човек върши, може да практикува концентрация и да не се разсейва със странични идеи. Като добър метод за концентриране може да служи изучаването на математиката и геометрията. Затова Питагор е изисквал от своите ученици най-напред да изучават математика и така по естествен начин да свикнат да се концентрират. Това се практикува във всичокултни школи. Учителя Беинса Дуно покрай математиката препоръчва и музиката като метод за концентриране.

 

Влад Пашов
Източник:
Б. Дуно, Имам дом неръкотворен, Т1, София, 2005, Издателство Бяло братство. Съставител: В. Пашов.

Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

03.11.2017г.
РАБОТА В ГРАДИНАТА НА УЧИТЕЛЯ

от тази седмица 12 юни

30.06.2017г.
Детски форум 2017 г.

Ежегоден форум за работа с деца по методите на Учителя Петър Дънов

24.06.2017г.
Покана за братски събор на Сините камъни в местността Карандила

17 и 18 юни 2017 г. в местността Карандила

17.06.2017г.
Нужда от помощници на Градината на Учителя

Пишете ни ако имате вдъхновение да се включите в градинарската работа

10.06.2017г.