Актуална информация

Лятна духовна школа 2017 г.
Информация, контакти, беседи, дежурства
Лятна духовна школа 2016 г.
Лятна духовна школа 2016 г.
Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

25.07.2017г.
Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. и на 18.07.2017 г. (вторник) от 9 ч.

16.07.2017г.