Братски групи

Братски групи

Разград

Ръководител: Ясен Неделчев Даскалов e-mail: cpjas@abv.bg Паневритмия: 22.03 – 22.09: До Пантеона в Градския парк – понеделник, сряда, петък, събота, рано...

Братски групи

Русе

Ръководител: Надя Иванова Денева   e-mail: bbratstvo_ruse@abv.bg адрес: ул. „Мария Луиза“ 45   Паневритмия: 22 март-22 септември всеки...

Братски групи

Сливен

Ръководител: Станко Иванов
e-mail: tangopost@abv.bg
Паневритмия: 22.03 – 22.09: „Хамам баир“ – от понеделник до петък, рано стурин

Братски групи

Шумен

Ръководител: Атанас Ангелов Атанасов e-mail: aa_borovo@abv.bg Паневритмия: 22.03-22.09: Всяка сутрин след изгрев се играе Паневритмия, на Платото – южно...

Братски групи

Хасково

Ръководител: Недялка Колева Янева e-mail: nelly_kelly@abv.bg Паневритмия: 22.03- 22.09: Парк „Кенана“, първата отбивка за зоопарка след...

Братски групи

Търговище

Ръководител: Ефросина Николаева Ангелова e-mail: box_angelovy@abv.bg Паневритмия: 22.03 – 22.09: Всяка сутрин на изгрев Слънце на хълма до хотел...

Братски групи

Стара Загора

Ръководител: Таньо  Златанов Танев; e-mail: tanyo1212@abv.bg  адрес на Братския салон: ул. „Сърнена гора“ 27 Паневритмия: в парк Аязмото  ...

Братски групи

Ямбол

Ръководител: Пенка Тотева Марова Дичева e-mail: volen_izgrev@abv.bg Паневритмия: 22.03 – 22.09: На източната поляна до в. Боровец, след изгрев слънце...

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Братски групи