Покана за XXV-тия Мадарски събор на Бялото братство

Обични братя и сестри,

Kаним ви на XXV-тия Мадарски събор на Бялото братство, който ще се проведе от 23 до 25 май 2017 г. в археологическия и природен резерват „Мадарски конник“ до с. Мадара, шуменска област.

Събора е посветен на светия празник на българската писменост и култура 24 май. 

В програмата на събора са включени, посрещане на изгрева с духовен наряд и Словото на Учителя Петър Дънов, паневритмия, беседи и лекции. 

Възможностите за нощувка са хижа „Мадарски конник“, за резервации Пламен Николов, тел.: 0894932823

Ще бъде организиран палатков лагер на мадарското плато.

В Мадара и региона има възможности за настаняване в къщи за селски туризъм, къмпинг „Тангра“ и др. 

За информация на събора на тел. 0896669765 - Атанас Атанасов

 

Братска група - Шумен

 

ПРОГРАМА

на XXV-тия   събор на Бялото братство - Мадара 2017г.

Посветен на  празника на българската и славянска писменост  и култура

 

Първи ден, вторник - 23 май 2017 г

5.50ч.  Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Ден на Любовта“ изнесена на 22.08.1943г. Място: мадарското плато на полянката до стъпалата.

7.30ч. Паневритмия.

9.00ч. Закуска.

10.30ч. Разходка из археологическия резерват „Мадарски конник“.

12.30ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.

14.30ч. Лекциона част: „Възхвала на българският език“ - Ради Панайотов

15.10ч.„Богомилите – есеите на България“ - Варта Коризян

15.50ч.„Цар Борис и златния век на българската писменост“ - Диан Семов

16.30ч.„За паневритмията“ - Георги Георгиев.

17.10ч. „За книгата на Лиляна Табакова „Съзвучия от бъдещето“ - Борислава Борисова

17.40ч. Посещение на археологическия музей „ Мадарски конник”.

19.00ч. Концерт в Голямата пещера.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

 

Втори ден, сряда - 24 май 2017 г. 

Празник на българската и славянска писменост и култура

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „Да им дам живот“ 19.09.1936г. Съборни беседи.

7.30ч. Паневритмия. Колективно изпяване химна на св. Братя и Господнатя молитва на старобългарски.

9.30 ч. Закуска.

11.00ч. Беседа на Йоана Стратева за живата традиция и приемственост в Бялото братство.

12.30ч. Братска трапеза в хижа „Мадарски конник”.

14.30 - 18.00ч.  Лекционна част:„Имунитетът от гледище на медицинската астрология“ - Кирил Стойчев

15.10ч. „Съвременни методи за работа и разпространение на Словото“ - Христо Вътев

15.50ч.„Книгата „Откровение“ от Йоан Богослов в Словото на Учителя Беинса Дуно“ - Константин Златев

16.30ч.„Мисията на етнарх Урфила ” - Христо Маджаров

17.10ч.“За буквите” - Галя Маджарова

19.00ч. Концерт на Гиргина Гиргинова и Владимир Попов с песни от Учителя. Съпровод на пияно Иво Бонев. Място: Голямата пещера.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

 

Трети ден, четвъртък – 25 май 2017г.

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „ За Славата Божия“  - 20.08.1936г.. от томчето „Да им дам живот“ - Съборни беседи.

7.30ч. Паневритмия.   

9.00ч. Закуска

10.00ч. Прочит на Възванието към българския народ.

10.20ч. Беседа с Йоана Стратева.

12.00ч. Съобщения.

12.30ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник.

Край на събора

 

 

 

БРАТСКИ КОНЦЕРТ в София с МУЗИКА ОТ УЧИТЕЛЯ

По случай есенното равноденствие

22.09.2017г.
ПРОГРАМА ЗА СЪБОРА НА АРБАНАСИ

22-24 септември 2017 г.

22.09.2017г.
Концерт "В храма на душата"

120 години от рождението на Георги Томалевски

20.09.2017г.
Празник на Софийската братска общност

17 септевмри, на поляната за паневритмия над Симеоновски езера

17.09.2017г.