Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

Любезни братя и сестри,

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. - след Паневритмията на Симеоново и във вторник 18.07.2017 г. от 9 ч., в Бялата къща в София (ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2), ще направим бригада за подготовка на двете къщи за посрещане на братята и сестрите от страната и чужбина за летния период по време на Лятната Духовна Школа на Рила. Има доста работа свързана с чистене, пренасяне на багаж - легла, маси, чаршафи и т.н., така че който е свободен може да заповяда. 

Братски съвет

Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

25.07.2017г.
Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. и на 18.07.2017 г. (вторник) от 9 ч.

16.07.2017г.