За дежурните групи

☼ Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00  до 16.00 ч. Осигуряват топла вода, която се раздава сутрин след приключването на духовния наряд. Осигуряват топла храна след 13.00 ч.

☼ Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни.

☼ Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята. Всички дежурни в кухнята трябва да са с престилки и кърпи за прибиране на косата.

☼ Опаковат всички отпадъци от кухнята и ги транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

☼ Осъществяват контрол над лагера.

☼ Посрещат туристите и им оказват съдействие.

☼ Хигиенизират тоалетните в 10 и 15 часа.

☼ Организират и провеждат духовните наряди, както и съпътстващите събития.

☼ Посрещат пристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

Покана за XXV-тия Мадарски събор на Бялото братство

Мадарския Братски събор тази година ще бъде от 23 до 25 май 2017 г.

23.05.2017г.
Хороскопът на България и мисията на българите

Какъв е отпечатъкът на Звездния ритъм върху живота на българите?

24.04.2017г.
Концерт "Цветята цъфтяха"

музика от Учителя в изпълнение на цигулка и китара

09.04.2017г.
Астрология от школата на Учителя

20 март, понеделник, 18.30 ч., София, Дом на Архитектите

20.03.2017г.

Ново видео