Състави на постоянните и временни комисии

КРК (КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ)

Председател:

Радко Колибанеков - 0887 331209

Членове:

Мария Атанасова

Вероника Цанева

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председател:

Галина Герасимова - 0897 847647

Членове:

Иван Джеджев

Спаска Миховска

Соня Митева

Ивелина Христова

Християна Йорданова

 

КОМИСИЯ МУЗИКА

Председател:

Петър Ганев - 0876 099166

Членове:

Петю Цанов

Искра Рачева

Георги Стойчев

Ясен Даскалов

 

ПАНЕВРИТМИЯ

Председател:

Светла Балтова - 0897 847654

Членове:

Николай Конакчиев

Йоанна Стратева 

Ясен Даскалов

Атанас Атанасов 

Ефорсина Ангелова

Надя Табакова 

Снежанка Гечева

Живко Стоилов

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКА)

Председател:

Атанас Атанасов - 0896 669765

Членове:

Слав Славов

Светла Славова

Жана Кръстева

Соня Митева

Ясен Даскалов

Ива Янчева

Надя Табакова

Зоя Симеонова

Светла Панайотова

Гинка Захариева

Александър Стойчев

Снежина Стойчева

 

КОМИСИЯ ЛДШ РИЛА

Председател:

Николай Конакчиев - 0896 669782

Членове:

Слав Славов

Ива Янчева

Атанас Атанасов

Данчо Пандулчев

Станчо Станчев

Димитър Първанов

 

СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Председател:

Николай Конакчиев - 0896 669782

Членове:

Андрей Грива

Ангел Запрянов

Стоян Колев

Христо Коларов

Иван Иванов

Станчо Станчев

Иван Каравасилев

Валери Йотов

Николай Кермедчиев

 

МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ

Председател:

Галя Стамболийска - 0878 769070

Членове:

Цанка Петрова 

Станислава Стефанова

 

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Димитринка Ценова - 0888 797417

Членове:

Боян Арабаджиев

Цанка Петрова

Петкана Георгиева

Вяра Стефанова

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИ:

Людмила Димитрова

Величка Драганова

Митко Ненков

 

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Председател:

Галина Герасимова - 0897 847647

Членове:

Ивелина Елмазова

Ивайло Станев

Светла Нейкова

Радислав Кондаков

Мария Ташева

 

Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

03.11.2017г.
РАБОТА В ГРАДИНАТА НА УЧИТЕЛЯ

от тази седмица 12 юни

30.06.2017г.
Празнуваме Деня на Учителя в НБКМ

В Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", ще отбележим деня на Учителя

29.06.2017г.
Детски форум 2017 г.

Ежегоден форум за работа с деца по методите на Учителя Петър Дънов

24.06.2017г.
Покана за братски събор на Сините камъни в местността Карандила

17 и 18 юни 2017 г. в местността Карандила

17.06.2017г.