Бургас

Ръководител: Ангел Запрянов
 
 
Паневритмия: 
22.03 - 22.09: Морската градина до ЦУРКА, рано сутрин, всеки ден
Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

25.07.2017г.
Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. и на 18.07.2017 г. (вторник) от 9 ч.

16.07.2017г.