Основни приципи и категории

Любов
Любов
Мъдрост
Мъдрост
Истина
Истина
Правда
Правда
Добро
Добро
Философски идеи на Учителя Петър Дънов
Философски идеи на Учителя Петър Дънов
Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

25.07.2017г.
Бригада в Братския център в София - подготовка за посрещане на гостите

На 16.07.2017 г. (неделя) от 11ч. и на 18.07.2017 г. (вторник) от 9 ч.

16.07.2017г.