Информация за пребиваване в лагера

Правилник за вътрешния ред
Правилник за вътрешния ред
Постоянна програма на Лятната духовна школа
Постоянна програма на Лятната духовна школа
За дежурните групи
За дежурните групи
Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

03.11.2017г.
Покана за детски концерт и изложба

По случай Деня на детето

01.06.2017г.
Бригада в Айтос

за ремонтни дейности на съораженията и благоустройство на сградата

28.05.2017г.