Новини

Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

Покана за детски концерт и изложба

По случай Деня на детето

Молитвени наряди

НАРЯД ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ НА ДЕЛОТО БОЖИЕ

30.04.2017 г. от 10 часа сутринта на Сините камъни, Арбанаси и Айтос

НАРЯД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ

от 19.04. до 28.04.2017 г. включително, от 6 и 21 часа