Духът на Любовта – Червените лъчи

Червеният цвят е проявление на един висш свят. Той е емблема на Любовта и е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе във вас висши вибрации, висш живот; но колкото повече слиза надолу от една гама в друга, става все по-гъст и по-гъст, докато във физическия свят този цвят действа възбудително на хората.

Човек не може да разбере Любовта, докато не научи външните и вътрешните свойства на червения цвят във всички негови нюанси.

Стихове от Библията : Аз плача, окото ми пролива вода, защото 
Утешение  се отдалечи от мен Утешителят, Който би оживил душата ми.
      Виж, Господи, защото съм в утеснение.
      Скърбите на сърцето ми се умножиха.
      Веселието ми се обърна на скръб, сърцето ми е изнемощяло.
      Ако премина през утеснение,Ти ще ме оживиш.
      Той наистина взе на Себе Си болестите ни и със скърбите ни 
      се натовари. О, оскърбена, смутена, неутешена, ето, Аз ще постеля
      камъните ти върху рубин и ще направя основите ти от сапфири.
      Млъкнете и познайте, че Аз Съм Бог.Бог на всяко утешение.
      Аз Съм с тебе, за да те избавям.Духът на утешението.
      Аз Съм, Който ви утешавам.За да утеша всички тъгуващи,
      да им дам красота вместо пепел,елей на веселие – вместо плач,
      облекло на хваление – вместо дух на униние.
      Да не се смущава сърцето ви.Ето, Аз Съм с вас.
      И дните на тъгуването ти ще се свършат.
      И ще изтрие Бог всяка сълза от очите им.
      Когато някой бъде унижен, тогава ще речеш: Има възвишаване.
      Скръбта ви ще се промени на Радост.
      Утешавайте, утешавайте народа Ми.
      За да научават всички и всички да се утешават.
      И ще го водя, и ще въздам пак утешения на него и на жалещите
      го.И ще ви даде друг Утешител,за да пребъде с вас вовеки.
      Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние
      да утешаваме тези, които се намират във всяка скръб, 
      с утешението, с което ние сами сме утешавани от Бога.

Завет на Цветните лъчи на Светлината

Братски групи