Духът на Мъдростта – Жълтите лъчи

И най-после, когато започнете да виждате жълтия цвят, вие ще се натъкнете на хора, които влизат в Духовния свят. Жълтият цвят ви показва, че имате вече духовни хора.

Онзи, красивият жълт цвят, е най-хубавите мисли, които човек може да има.

Жълтият цвят на някоя планета показва, че там живеят същества повече мислещи, философи. Тия същества са горделиви.

Светлите цветове – ясносиният, ясножълтият, действат успокоително върху нервната система.

Ако преобладаваше жълтият цвят, умът щеше да бъде крайно развит. Където умът на човека е много развит, страданията му са големи.

Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтия цвят да проникне у вас.

Страхът се лекува само чрез жълтия цвят.

 

Стихове от Библията: Аз дойдох Виделина на света.
Осияване  Проводи Виделината Си. Защото Ти ще направиш 
      светилника ми да свети. Ето светилник, цял от злато.
      Когато светилникът Му светеше над главата ми 
      и с Виделината Му ходех в тъмнината.
      Така да просветне вашата Виделина пред човеците.
      Господ Бог мой ще просвети тъмнината ми.
Упътване  Сега излязох, за да те науча да разбираш.
      Върху тебе ще бъде окото Ми. И заведе ги през прав път.
      Тогава твоята Светлина ще изгрее като зората.
      Виделината на праведните е весела.

Завет на Цветните лъчи на Светлината

Братски групи