Вижте Паневритмията

Изгрява Слънцето

Изгрява Слънцето,

праща светлина,

носи радост за живота тя.

Сила жива изворна течуща.

Зун ме зун, зун ме зун,

бином ту мето.

Братски групи