Паневритмия-цигулка и пиано

Паневритмия-цигулка и пиано

Паневритмия-цигулка и пиано

Виделин Джеджев – цигулка
Виктор Илиев – пиано, аранжимент

Братски групи